Gebruik de voorbeeldbrieven

Deze voorbeeldbrieven zijn bedoeld om u te helpen regelingen te treffen met uw schuldeisers. U kunt een schuldeiser bijvoorbeeld een betalingsvoorstel doen, waarbij dan de basistekst in de brief al vooringevuld is.

Checklist

Voordat u een van de voorbeeldbrieven verstuurt, controleert u ze op onderstaande punten:

  • Lees de brief aandachtig door en overtuig u dat het de juiste brief is.
  • Vul alle ontbrekende gegevens in zoals adres schuldeiser, schuldgegevens en uw eigen adresgegevens. Deze zijn cursief aangegeven.
  • Pas de inhoud van de brief aan op uw eigen situatie. Voeg eventueel informatie toe  die u belangrijk vindt. 
  • Stuur kopieën van bewijsstukken mee, die u in de brief noemt. 
  • Denk aan de porto. 
  • Onderteken de brief.

Overzicht van de voorbeeldbrieven (Word documenten):

1. Inventarisatie schulden

Met deze brief (word-download) kunt u een schuldeiser vragen om de juiste gegevens van uw lening, zoals hoogte van de schuld of aflossing per maand door te geven.

2. Aanpassen beslagvrije voet

Wanneer bij loonbeslag te veel wordt ingehouden, kunt u met deze brief (word-download) uw schuldeiser vragen om de juiste inhouding en het teveel ingehouden bedrag terugvragen.

3. Wijziging aflossingsruimte

Als u door omstandigheden minder kunt aflossen dan u bij het afsluiten van een lening bent overeengekomen, kunt u met deze brief (word-download) een wijziging van de maandelijkse afbetaling vragen.

4. Bevriezing vordering

Met deze brief (word-download) vraagt u een schuldeiser om tijdelijk de aflossing van een lening stop te zetten. U kunt dan eerst andere schuldeisers afbetalen, waarna deze schuldeiser wordt betaald.

5. Verlaging aflossing

Als u door omstandigheden minder kunt aflossen dan u in een akkoord met de schuldeiser bent overeengekomen, kunt u met deze brief (word-download) een wijziging van de maandelijkse afbetaling vragen.

6. Voorstel schuldeisers

Wanneer u een voorstel voor al uw schuldeisers hebt gemaakt, kunt u met deze brief (word-download) uw schuldeisers het voorstel sturen en vragen hiermee akkoord te gaan.

Helpt u iemand?

Voorbeeldbrieven 
Voorbeeld!

Zo kan de brief 'Wijziging aflosruimte' eruit zien (word-download)