Stap 5: Uw betaalplan

Toelichting bij het stappenplan

U weet nu wat u maandelijks maximaal kunt aflossen. Op basis hiervan kunt u een betaalplan maken. In het voorbeeld in het Stappenplan is per schuldeiser berekend wat u per maand kunt betalen. Daarbij is de totale aflossingsruimte die u in Stap 4 hebt berekend evenredig naar de hoogte van de schuld verdeeld over de schuldeisers. Dit betaalplan kunt u indien nodig aanpassen aan uw eigen situatie.

Is uw aflosbedrag lager dan wat u aan totale aflossingen moet betalen?

Dan zult u iets moeten regelen met een of meerdere schuldeisers. In het betaalplan wordt uw maandelijkse aflosruimte evenredig verdeeld naar de hoogte van de schuld. U kunt er ook voor kiezen om met een enkele schuldeiser een nieuwe afspraak te maken en de andere regelingen te handhaven.

Zorg dat uw voorstel realistisch is. Als uw aflossing lager is dan de maandelijkse rente, lost u niets af. Kijk voor eventuele andere mogelijkheden.

Is het aflosbedrag  hoger dan wat u aan aflossingen moet betalen?

Als er voldoende aflossing beschikbaar  is en u hebt met alle schuldeisers een regeling getroffen, hoeft u in principe geen nieuwe regeling te treffen. Vallen de aflossingen u toch zwaar, of twijfelt u of u de betalingsregeling zolang kunt opbrengen met risico, dat er nieuwe achterstanden ontstaan? Kijk dan naar eventuele andere oplossingen of zoek professionele hulp.

Indien u nog niet met alle schuldeisers een regeling hebt getroffen, ga dan aan de slag met het betaalplan. Bereken hoeveel er over blijft om aan die schuldeiser aan te bieden.

Heeft u kleine en grote schulden?

Hebt u een of meerdere kleine schulden? Dan zou u bijvoorbeeld eerst een aantal kleine schulden kunnen afbetalen en daarna de grote schulden. Vraag de grootste schuldeiser(s) of u tijdelijk een lager bedrag mag betalen, zodat u in de gelegenheid bent eerst kleine schulden weg te werken. Stuur deze schuldeiser(s) een brief met dit  verzoek. Na de afbetaling van de kleinere schulden, verhoogt u het aflosbedrag aan de grote schuldeiser.

Belangrijke schuldeisers zoals de Belastingdienst, uitkerende instanties, hypotheekverstrekker kunt u voorrang geven op andere schuldeisers door ze eerder te betalen. 

Aandachtspunten

  • Er is in dit overzicht geen rekening gehouden met de rente die u over de schuld  moet betalen. Lost u minder af dan de verschuldigde rente, dan neemt de schuld toe. Vraag bij de schuldeiser na hoeveel rente u moet betalen. Alles wat u meer betaalt is dan aflossing.
  • Misschien kunt u voor sommige schulden uitstel van betaling krijgen, zonder dat de schuld erg oploopt. Die schulden kunt u dan ook later aflossen en eerst schulden aflossen die urgenter zijn.
  •  Betaal schulden met de hoogste rente als eerste. Dat is het goedkoopst, want u betaalt in totaal minder rente.
  • Bent u (nog) niet in staat alle schuldeisers nu al te betalen, vraag dan bijvoorbeeld of men eventuele invorderingsmaatregelen (zoals incasso of loonbeslag) wil stoppen. Bedenk wel, dat de schuldeiser rente berekent over de periode dat u uitstel van betaling vraagt. U kunt vragen om dat niet te doen, maar de schuldeiser hoeft hieraan niet mee te werken.

Stuur uw schuldeisers een brief

Stuur de schuldeisers waarmee u iets wilt aanpassen een brief. Hierin geeft u aan een betalingsregeling te willen treffen of een bestaande regeling aan te passen. Hiervoor kunt u de voorbeeldbrieven gebruiken en uw begroting als bijlage meesturen.

 Start het Stappenplan

Administratie 
Voorbeeldbrieven

Gebruik deze brieven in de correspondentie met uw schuldeiser(s)