Stap 4: Uw begroting

Toelichting bij het stappenplan

Op basis van uw eigen gegevens, is er een sluitende maandbegroting voor u gemaakt. Hiermee kunt u inschatten of uw aflossing haalbaar is.

Inkomsten en uitgaven

U ziet op dit scherm twee kolommen. In de kolom basisbedragen staan per uitgave bedragen genoemd, waar u eigenlijk niet onder moet gaan zitten. Dit, omdat u dan het risico loopt niet voldoende geld te hebben voor uitgaven als kleding of voeding.

In de tweede kolom is op basis van uw eigen gegevens een sluitende begroting gemaakt.  Er is hierbij rekening gehouden met uw gegevens zoals de huur/hypotheek uit Stap 3 en het aflosbedrag uit Stap 2. Door in uw eigen begroting uit te gaan van de basisbedragen ziet u wat u maximaal overhoudt om af te lossen aan uw schuldeisers. Alleen voor uitgaven die u niet eenvoudig kunt aanpassen, kunt u uw eigen bedragen nemen. Denk aan de huur, hypotheek, energie of verzekeringen. Vul een bedrag in afgerond op hele euro's.

Net als bij de inkomsten rekent u de uitgaven om naar maandbedragen, ook uitgaven die u één keer per jaar betaalt, zoals verzekeringspremies of contributies.

Let op dat u geen bedragen dubbel telt.  Reken de huurtoeslag niet als inkomstenbron als het bedrag al is afgetrokken van de huur.

Is het aflosbedrag haalbaar?

Uw saldo is groen

Als er onderaan uw begroting een positief, groen saldo staat , dan past de gewenste aflossing in uw begroting. Kijk als het saldo positief is, of u misschien ook méér kunt aflossen. Tel dit bedrag op bij uw gewenste aflossing en vul dit in.

Toelichting Stap 5

Uw saldo is rood

Als er onderaan uw begroting een negatief, rood saldo staat , dan past de gewenste aflossing niet in uw begroting.

Kijk of u alle inkomsten hebt ingevuld. Bereken of u uw inkomsten kunt verhogen door toeslagen aan te vragen. Op berekenuwrecht.nl kunt u berekenen of u recht hebt op landelijke of gemeentelijke tegemoetkomingen.

Loop alle uitgaven na en kijk waarop te  bezuinigen valt. Neem hiervoor de basisbedragen als leidraad. Indien nodig wijzigt u de uitgaven in de tweede kolom, de sluitende begroting. Vraag uzelf bij elke uitgave af of deze uitgave noodzakelijk is.

  • Heeft u hoge woonlasten en geen recht op huurtoeslag? Dan kan verhuizen naar een goedkopere woning nodig zijn.
  • Hebt u een koopwoning, informeer bij de hypotheekverstrekker hoe de maandlasten verlaagd kunnen worden. Denk hierbij aan een andere rente of looptijd.
  • Hebt u een auto nodig voor uw werk en ontvangt u een reiskostenvergoeding? Vul deze vergoeding dan in bij de inkomsten. Kunt u misschien op de autokosten bezuinigen, door minder te rijden? Of de auto te verkopen en het bedrag te gebruiken ter aflossing van de schulden? In de minnelijke of wettelijke schuldregeling moet de auto vaak worden verkocht, tenzij u hem echt nodig hebt voor uw werk of om medische redenen.
  • Is uw aflosbedrag te hoog? Pas dit bedrag zodanig aan, dat uw inkomsten en uitgaven in balans zijn. Dat het saldo minimaal o is.

Lukt het u ondanks bovenstaande adviezen niet om uw inkomsten en uitgaven in balans te krijgen?
Als het u niet lukt om uw begroting  in balans, geen groen saldo, te krijgen, dan wordt u geadviseerd om contact op te nemen met een schuldhulpbureau in uw regio.

Zoek professionele hulp

Uw begroting 
Tip!

Stuur dit overzicht mee met uw betalingsvoorstel naar schuldeisers.