Stap 2: Aflossing per maand

Toelichting bij het stappenplan

U hebt een overzicht van uw schulden en de daarbij behorende maandelijkse aflossingen gemaakt. U heeft zo een indruk van de hoogte van de totale aflossingen die u per maand zou moeten doen.

Wat kunt u betalen?

Geef in deze stap 2 aan wat u denkt maximaal per maand te kunnen betalen om uw schulden af te lossen. Hou daarbij rekening met uw inkomen en de uitgaven die voor u onontkoombaar zijn. Dit bedrag kan hoger of lager zijn dan dat wat u bij stap 1 zou moeten aflossen.

Kunt u geen inschatting maken wat u af kunt lossen? Vul dan het bedrag in, dat u maandelijks totaal moet aflossen.

Weet u de hoogte of maandelijkse betaling niet precies, vraag dan om die gegevens. Gebruik bijvoorbeeld een voorbeeldbrief om die gegevens op te vragen bij de schuldeiser. Pas uw gegevens daar eventueel op aan.

Is het haalbaar?

In stap 3 en 4 maakt u een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Dit is nodig om te kunnen berekenen of het aflosbedrag uit de vorige stappen daadwerkelijk in uw begroting past: is het berekende bedrag haalbaar?

Toelichting Stap 3

 

Portemonnee 
Geen overzicht?

De eerste stap is orde scheppen in de administratie