Als u er zelf niet uitkomt

Zelfjeschuldenregelen.nl is zo opgezet dat u zelf aan de slag kunt met het oplossen van uw schulden. Als het u niet lukt om zelf een regeling te treffen voor uw schulden, dan raden we u aan professionele hulp te zoeken. Dat kan bij een sociale dienst, het maatschappelijk werk of een kredietbank in uw gemeente. Hier vindt u informatie over en links naar instanties die u hierbij kunnen helpen.

Schuldregelingen

Er zijn twee soorten schuldregelingen: de Minnelijke schuldregeling en het Wettelijk  traject

Minnelijke schuldregeling

Deze  regeling is vrijwillig: schuldeisers zijn niet verplicht eraan mee te werken. Een uitzondering waarbij schuldeisers gedwongen worden mee te werken aan een schuldregeling is het dwangakkoord. Gaan alle schuldeisers akkoord en voldoet u drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden. U lost nooit meer dan drie tot 5 jaar af, maar het streven is uw schulden volledig af te lossen!

Deze regeling wordt meestal uitgevoerd door een kredietbank of stadsbank, aangesloten bij de branchevereniging van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaalbankieren). Informeer bij uw gemeente hoe de schuldhulpverlening is georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld een wijkteam, de Sociale Dienst, het Maatschappelijk Werk of een Kredietbank zijn.

Wettelijk  traject

Gaan één of meer schuldeisers niet akkoord met voorgestelde minnelijke schuldregeling, dan kunt u een verzoek doen voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). Een rechter bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. Een wettelijke schuldsanering is alleen mogelijk als er eerst een minnelijke regeling aan de schuldeisers is voorgesteld.

Uw eigen faillissement aanvragen heeft geen zin, tenzij u een bedrijf hebt (geen eenmanszaak of VOF). U blijft dan namelijk ook na opheffing van het faillissement volledig aansprakelijk voor de nog resterende schulden. Vraagt een schuldeiser toch uw faillissement aan, dan kunt u met spoed een beroep op de Wsnp doen.

Meer weten?

Als u er zelf niet uitkomt 
Schuldhulpverlening in uw regio?

Informeer bij uw gemeente