Andere mogelijkheden

Voordat u een schuldregeling aangaat, kunt u ook andere mogelijkheden onderzoeken. Als er manieren zijn om uw maandlasten te verlagen of uw inkomen te verhogen, dan is schuldhulpverlening misschien niet nodig. Wat zijn uw mogelijkheden?

Verlaag de maandlasten van een lening

De maandlasten van een lening zijn op verschillende manieren te verlagen.

  • In de eerste plaats kunt u proberen het rentepercentage van de lening te verlagen als de rente die u nu betaalt hoger is dan de huidige rente. U moet vaak extra kosten betalen, maar de maandlasten kunnen soms aanmerkelijk worden verlaagd.
  • U kunt ook proberen de looptijd te verlengen. U betaalt uiteindelijk meer rente, maar de aflossing wordt dan wel over een langere periode uitgesmeerd. Bij een grote lening kan dat misschien net de oplossing zijn die u nodig hebt.

In deze tabel ziet u een paar voorbeelden over de looptijd en bijbehorende maandlasten voor een lening van € 10.000. 

Het omzetten van een persoonlijke lening in een doorlopend krediet kan een lagere maandlast opleveren. Omdat u bij een doorlopend krediet een bepaalde limiet hebt die u niet hoeft af te lossen, zullen de maandlasten lager uitvallen dan bij een persoonlijke lening. U moet echter wel langer en vaak hogere rente betalen! Denk hier goed over na voordat u deze optie kiest.

Zoek kapitaal

Probeer geld vrij te maken om een of meer leningen direct af te kunnen betalen. Hebt u geld op een spaarrekening of effecten dan kunt u dat uiteraard gebruiken om schulden af te betalen. Hebt u een eigen huis en is er overwaarde bij de hypotheek, dan kunt u de overwaarde misschien gebruiken. Informeert u wel eerst goed wat dit betekent voor uw maandlasten aan rente en aflossing. Bedenk dat uw woning onderpand voor de hypothecaire lening is.

U kunt bepaalde goederen verkopen. Door een goedkopere auto te gaan rijden verdient u misschien iets bij het omruilen. Bovendien kan het gebruik van een kleinere auto maandelijks goedkoper zijn.

Sluit leningen over

Leningen waarvoor u een hoge rente moet betalen, kunt u proberen in één keer af te betalen door elders een goedkopere lening af te sluiten. Wanneer u meerdere leningen met een nieuwe aflost, hebt u tevens minder schuldeisers. Een (tweede) hypotheek is ook een manier om dure leningen af te betalen. Niet alleen is de rente op een hypotheek lager dan op een lening, ook is de looptijd vaak langer.

U bent helemaal voordelig uit wanneer een familielid of bekende u goedkoop geld wilt lenen om zo andere leningen af te betalen. Maak wel goede afspraken over de rente en aflossing en leg dit schriftelijk vast. Het oversluiten van een lening is alleen een oplossing als de nieuwe aflossing binnen uw budget past.

Is het niet genoeg?

Lukt het niet om uw geldzaken zelf weer op de rails te krijgen? Wacht dan niet te lang en onderneem op tijd actie:

Schuldregelingen  

Percentage 
Tip!

Er zijn ook (lokale) fondsen die mensen in nood helpen. Het maatschappelijk werk of de kerkdiaconie weten hier vaak meer over.