Wanneer doorverwijzen naar professionele hulp?

Indien het niet lukt om een sluitende begroting te maken, schuldeisers niet mee willen werken, er meer begeleiding nodig is of de schulden toenemen, is het verstandig om door te verwijzen naar professionele hulp.

Meerdere problemen

Zie voor meer informatie over professionele hulp ook: 'Als u er niet uitkomt, schuldregelingen'. Een hulpmiddel bij de indicatie of doorverwijzing naar professionele hulp nodig is, is de quickscan (via de homepagina).

Soms kan er naast het hebben van schulden ook sprake zijn van andere problemen, zoals:

  • Daling van het inkomen, bijvoorbeeld door werkloosheid of scheiding. Probeer in te schatten hoe lang de inkomensdaling zal duren. Als het tijdelijk is, kan er misschien een tijdelijke regeling met een schuldeiser worden getroffen. Om nieuwe schulden te voorkomen, is het belangrijk dat het bestedingspatroon van betrokkene wordt aangepast. Dit is niet altijd eenvoudig. Kijk voor informatie en tips op Nibud.nl: 'Voorbereid op inkomensterugval'. Kijk ook op berekenuwrecht.nl of iemand recht heeft op landelijke of gemeentelijke tegemoetkomingen.
  • Een verslaving. Een (alcohol-, drugs-, koop-) verslaving kost geld. Om een schuldregeling te laten slagen, dient de verslaving te worden aangepakt  Informeer voor hulp bij verslavingsproblemen bij de gemeente of Maatschappelijk Werk.
  • Overbesteding: structureel meer uitgeven dan er binnenkomt. Veel gemeentes geven cursussen 'Omgaan met Geld'. Misschien kan betrokkene hiervoor in aanmerking komen.
  • Extra hoge uitgaven i.v.m. ziekte. Kijk op de site van de Belastingdienst om iemand in aanmerking komt voor belastingaftrek.
  • Hoge woonlasten in verhouding tot de inkomsten. Kijk op de website van de Rijksoverheid of iemand in aanmerking komt voor huurtoeslag. Heeft iemand hoge woonlasten en geen recht op huurtoeslag? Dan kan verhuizen naar een goedkopere woning nodig zijn. Heeft iemand een koopwoning, informeer bij de hypotheekverstrekker hoe de maandlasten verlaagd kunnen worden. Denk hierbij aan een andere rente of looptijd.   

Meer informatie

Gezin 
Toeslagen

Berekenen of iemand recht heeft op subsidies? Ga naar berekenuwrecht.nl!