U helpt iemand

Als u geen schuldhulpverlener bent, kunt u iemand toch helpen met het regelen van zijn schulden. Om op de langere termijn effect te hebben, is het belangrijk om het roer niet van iemand over te nemen. U helpt iemand door naast hem te staan. U leest hier hoe u iemand daarbij kunt ondersteunen. Het doel van iemand helpen is de zelfredzaamheid te vergroten, zodat men zelf weer regie kan nemen over hun eigen financiële huishouding.

Financiële zelfredzaamheid

Met financiële zelfredzaamheid bedoelen we dat huishoudens de regie in eigen handen hebben. Ze hebben (weer) grip op hun eigen inkomenssituatie, hebben het zelfvertrouwen om eventuele financiële problemen zelf te kunnen oplossen en weten bij welke instanties ze eventueel hulp kunnen vinden.

Stappenplan

Het stappenplan op deze site helpt mensen om zelf hun schulden te regelen. U kunt hen ondersteunen door het Stappenplan  samen te doorlopen. Gebruik de toelichting bij het stappenplan voor inhoudelijk extra informatie.

Ken uw grenzen

Of u nu iemand helpt bij het ordenen van de administratie, het invullen van het stappenplan, het schrijven van brieven , het invullen van belastingformulieren, het doorverwijzen naar een hulpinstantie of bij het ondersteunen tijdens de looptijd van een schuldregeling. Het is belangrijk om hierbij onderstaande tips in acht te nemen. 

 • Spreek van te voren af wat u voor de ander kan doen. 
 • Check of dit overeenkomt met wat de ander van u wil.
 • Word geen probleemeigenaar.
 • Laat de zeggenschap en de verantwoordelijkheid over alle financiële handelingen en betalingen bij de betrokkene zelf.
 • Ga uit van de mogelijkheden van degene die u helpt. Neem geen zaken over die men zelf kan doen.
 • Gebruik geen betaalpasjes en doe geen betalingen zonder overleg.
 • U bent geen inkomensbeheerder of bewindvoerder. 
 • Neem geen originele stukken mee naar huis die niet van u zijn.
 • Schrijf brieven samen en altijd uit naam van betrokkene, zodat de verantwoordelijkheid voor het nakomen van afspraken ook bij hem of haar blijft. 
 • Laat de brieven door betrokkene ondertekenen.
 • Oordeel niet over iemands handelen, ook al bent u het er niet mee eens. 
 • Leen geen geld uit.
 • Laat iemand zelf bellen naar instanties, maar blijf de eerste keer stand-by.

Houd uw eigen grenzen goed in de gaten. Indien er meer van u wordt gevraagd dan u kunt, weet of wil, verwijs betrokkene dan door naar een hulporganisatie. 

Vrijwilligers 
Handig hulpmiddel

Voor het op orde brengen van de administratie: Tabbladenset

 

Meer informatie

Helpt u mensen thuis met hun geldzaken? Het Nibud helpt u!

Informatie voor vrijwilligers en handige hulpmiddelen, vindt u op Nibud.nl: informatie voor budgetcoaches en vrijwilligers.