Welke soorten schulden zijn er?

Om met uw schulden aan de slag te gaan, is het belangrijk dat u eerst een duidelijk beeld heeft van uw betalingsachterstanden en schulden. Onderstaand overzicht kan daarbij helpen.

De meestvoorkomende schulden op rij

 • Leningen bij banken of financiers
  Voorbeelden hiervan zijn een persoonlijke lening, een doorlopend krediet of een autofinanciering. Ook het krediet op een klantenkaart of creditcard is een lening. Een uitgestelde betaling (koop nu, betaal later) wordt een lening met hoge rente als u niet vóór de gestelde termijn betaalt.

 • Postorderbedrijven
  Bij postorderbedrijven kunt u in termijnen betalen. De rente die u over deze termijnen betaalt, is vaak hoog.

 • Rood staan
  Als u te veel rood staat, kunnen automatische incasso's misschien niet worden uitgevoerd. De bank mag onder voorwaarden tegoeden van andere rekeningen of spaarrekeningen bij dezelfde bank gebruiken om de roodstand in te lopen. 

 • Boetes en fraudeschulden
  Openstaande boetes en fraudeschulden (bijvoorbeeld bij de sociale dienst) zijn ook schulden. Fraudeschulden kunnen erg oplopen omdat u in veel gevallen het brutobedrag van de uitkering moet terugbetalen.

 • Belastingschulden, gemeentelijke heffingen
  Belastingschulden zijn onder te verdelen in rijksbelastingen (de Belastingdienst) en gemeentelijke belastingen. Als de Belastingdienst tegelijk met andere schuldeisers beslag legt op uw inkomen, krijgt zij voorrang.

  Voor huishoudens met een laag inkomen is het in veel gemeenten mogelijk kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen te krijgen. Ook kunnen de heffingen vaak in termijnen worden betaald. Informeer hierover bij uw gemeente.

 • Achterstanden betalingen
  Dit zijn achterstanden in de lopende vaste lasten, zoals huur, energie, water, telefoon of verzekeringen. Denk er aan dat een aantal van deze schuldeisers extra dwangmiddelen heeft om u te laten betalen. De verhuurder kan overgaan tot een huisuitzetting en het energie- en waterbedrijf kunnen de levering stopzetten. Als u keuzes moet maken in uw budget, geef deze betalingen dan prioriteit.

 • Hypotheek
  In een schuldregeling neemt u alleen de achterstand in de betaling van de hypotheekrente en aflossing mee. De lopende aflossingen gelden immers als vaste lasten. Overleg met uw bank of het mogelijk is om de maandlasten (tijdelijk) te verlagen (zie ook: Andere mogelijkheden). 

 • Studieschulden
  Een studieschuld lost u in 15 jaar af, daarna wordt het restant kwijtgescholden. Wie onder het nieuwe stelsel valt (met ingang van studiejaar 2015/2016), dan gaat dit naar draagkracht of in 35 jaar. Dat geldt niet voor achterstallige betalingen of als uw partner weigert mee te betalen. U kunt bij DUO informeren of u voor een draagkrachtmeting in aanmerking komt: uw aflossing wordt afgestemd op uw werkelijke inkomen. Lees meer op DUO.nl

 • Schulden bij familie en kennissen
  Vanwege de persoonlijke relatie moeten misschien juist deze schulden tijdig worden betaald. Maar het kan ook juist zo zijn dat familie bereid is u te helpen en de schuld (deels) kwijtscheldt of de betaling een poosje opschort zodat u eerst andere schuldeisers kunt betalen.

  Leent u een groot bedrag van een familielid of kennis, maak dan van tevoren duidelijke afspraken over de terugbetaling en leg deze liefst vast op papier.

Als u niet meer precies weet waar u schulden heeft, kan het Bureau Krediet Registratie u hier inzage in geven.

Waar vind ik mijn schulden?

Contant geld 
Let op:

Rood staan is ook een schuld!