Hoe gaan schuldeisers te werk?

Als een rekening niet op tijd is betaald, stuurt de schuldeiser een aantal aanmaningen. Als u daar niet op tijd op reageert, kan de schuldeiser een incassobureau inschakelen. Een deurwaarder komt pas in beeld als er gerechtelijke middelen tot betaling nodig zijn.

Wat doet een incassobureau?

Een incassobureau is een bedrijf dat schulden int, in opdracht van een schuldeiser. Dit betekent dat het contact vanaf dan via het incassobureau loopt en niet meer rechtstreeks met de schuldeiser. Voor deze werkzaamheden brengt het incassobureau kosten in rekening. Deze kosten betaalt u bovenop de al bestaande schuld.

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder kan ook schulden innen in opdracht van een schuldeiser. Zijn mogelijkheden gaan echter verder dan een incassobureau. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld:

  • een dagvaarding uitbrengen
  • beslag leggen, bijvoorbeeld boedel- of loonbeslag
  • een woning ontruimen

Een incassobureau heeft geen wettelijke status. Het kan bijvoorbeeld geen beslag leggen op uw loon. Een deurwaarder kan dit wel. Als u niet reageert op brieven van het incassobureau, zullen zij uiteindelijk een deurwaarder inschakelen om u tot betalen te dwingen.

Wat te doen met een brief?

Het is altijd verstandig te reageren op een brief van een incassobureau of een deurwaarder. Als u het niet eens bent met de rekening, omdat die al is betaald of omdat er nooit iets is besteld, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Neem in andere gevallen contact op met het incassobureau of de deurwaarder om een afbetalingsregeling af te spreken.

Extra kosten

Een incassobureau rekent incassokosten: een vast bedrag of een percentage van de schuld. Deze kosten komen voor uw rekening. De hoogte van deze incassokosten ligt niet wettelijk vast. Er zijn wel richtlijnen opgesteld: als richtlijn geldt een bedrag van 15% van de hoofdsom.

Buitengerechtelijke kosten zijn de kosten die de schuldeiser heeft als hij een incassobureau inschakelt. Hij mag deze aan u doorberekenen als dat in de overeenkomst staat of als het in zijn algemene voorwaarden staat beschreven. Op het moment dat de vordering naar het incassobureau wordt overgedragen, kunnen deze kosten bij het schuldbedrag worden opgeteld.

Daarnaast geldt dat het incassobureau niet apart nog administratie- of bureaukosten in rekening mag brengen. Deze kosten zijn immers al bij de buitengerechtelijke kosten inbegrepen. Ook mag het incassobureau geen voor-incassokosten berekenen. Dit zijn de kosten die de schuldeiser heeft gemaakt voordat hij het incassobureau inschakelde.

Vindt u de kosten onredelijk hoog? Stuur dan een brief naar het incassobureau waarin u bezwaar maakt tegen de incassokosten.

Voor de deurwaarder liggen de ambtelijke kosten vast, zoals de kosten voor het uitbrengen van dagvaardingen, het beslag leggen, en dergelijke. Voor de niet-ambtelijke werkzaamheden (zoals het innen van schulden) kan de deurwaarder zelf tarieven vaststellen.

Brief 
Doen!

Reageer altijd op een brief. Dat kan hogere kosten voorkomen.

 

Wat betekent beslag?

  • Als u uw financiële verplichtingen net nakomt, kan de deurwaarder uiteindelijk beslag leggen.Hij kan beslag leggen op uw inkomen of de inboedel. de deurwaarder kan alleen tot beslag overgaan met een vonnis van de rechter.

Loonbeslag

Ook een incassobureau moet een deurwaarder inschakelen om loonbeslag te kunnen leggen. Als de deurwaarder beslag legt op het loon, wordt dit bekend bij de werkgever. Het is raadzaam om al eerder bij uw werkgever aan te geven welke problemen er spelen. Loonbeslag brengt immers ook extra werk voor de salarisadministratie met zich mee. Bovendien kan uw werkgever meedenken over oplossingen.

Wat blijft er voor u over?

De deurwaarder kan geen beslag leggen op het volledige salaris of uitkering. Hij moet rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is het deel van het inkomen dat u mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten.

De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd en is - bij voldoende inkomen - minimaal 90% van de bijstandsnorm, inclusief vakantiegeld. Let op dat met de juiste bijstandsnorm wordt gerekend. Er moet rekening worden gehouden met de huishoudsamenstelling, zoals alleenstaand, alleenstaand ouder of met partner.

De deurwaarder mag alleen beslag leggen op inboedel van de schuldenaar.

De beslaglegger moet ook rekening houden met hoge woonlasten en de premie ziektekostenverzekering. Op inkomsten, zoals kinderbijslag en tegemoetkoming schoolkosten kan de deurwaarder geen beslag leggen. Wel op het vakantiegeld. op toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag kan ook beslag worden gelegd als het een schuld betreft waar de toeslag betrekking op heeft. Dat wil zeggen voor een schuld bij de zorgverzekeraar kan beslag worden gelegd op de zorgtoeslag. Zo ook bij de kinderopvang en een huurschuld.

De werkgever maakt het vastgestelde beslag over aan de gerechtsdeurwaarder, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever is wettelijk verplicht om hieraan mee te werken. Ontslag vanwege het loonbeslag kan niet: het is geen geldige ontslaggrond.

Het berekenen van de beslagvrije voet is niet eenvoudig. Op uwbeslagvrijevoet.nl (Rijksoverheid.nl) krijgt u inzicht in hoe het wordt berekend.  Zie ook het filmpje waarin wordt uitgelegd wat de beslagvrije voet is.  
Als er nóg een schuldeiser beslag legt

Als er al maximaal beslag is gelegd, hoeft u niet méér te betalen. U houdt immers recht op de beslagvrije voet. De schuldeiser die als eerste beslag heeft gelegd, zorgt voor de verdeling van het in beslag genomen geld onder de beslagleggers.

Loonbeslag voorkomen

Probeer als dat mogelijk is loonbeslag te voorkomen. op die manier voorkomt u dat de totale schuld nog groter wordt door de extra kosten die de deurwaarder maakt:

  • Neem op tijd contact op met de deurwaarder
  • Maak een betalingsregeling en houdt u daaraan
  • Vraag hulp als het zelf niet lukt

Beslag op inboedel

De deurwaarder kan ook beslag leggen op bezittingen. Ook hiervoor is een vonnis van de rechter nodig.

Als de deurwaarder beslag legt, stelt hij een lijst op van de inboedel die in beslag genomen wordt. Vrijwel alle inboedel mag in beslag genomen worden. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de kleren die iemand aan heeft, het benodigde eten en drinken voor maximaal een maand en het benodigde bed en beddengoed. De spullen blijven meestal gewoon in huis staan. De deurwaarder kan daarna overgaan tot openbare verkoop van de in beslag genomen goederen. Daarvan wordt altijd bericht gestuurd, zodat u deze verkoop nog kunt voorkomen door alsnog te betalen of een betalingsregeling te treffen.

De deurwaarder mag alleen beslag leggen op inboedel van de schuldenaar. Woont deze bij anderen in huis, dan zal het grooste deel van de inboedel van hen zijn. Het is handig als kan worden bewezen (bijvoorbeeld met aankoopbonnen of garantiebewijzen op naam) wat van wie is.

Direct aan de slag?

Start het Stappenplan

Postbode 
Meer weten?

Zie ook de veelgestelde vragen.