Over Nibud & NVVK

Het Nibud en de NVVK zijn de initiatiefnemers van zelfjeschuldenregelen.nl.

Over het Nibud

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

Missie

Nibud richt zich daarbij vooral op consumenten, maar ook op professionals die werken bij de overheid en de financiële en maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast doet het Nibud onderzoek naar de geldzaken van consumenten.

De missie luidt: 'Het verhogen van de zelfredzaamheid van consumenten op het gebied van de huishoudfinanciën'.

We doen dit enerzijds door consumenten in staat te stellen zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken die van invloed zijn op hun budget en anderzijds door deskundigheid van institutionele kaders te verhogen, voor zover deze middels hun beleid, advisering en/of voorlichting invloed hebben op het budget van consumenten.

 

Over de NVVK

De NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) is de brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverlening én sociale kredietverlening in Nederland.

Doel van de NVVK is mensen te ondersteunen om weer actief deel te nemen aan het maatschappelijke leven, zodanig dat schulden voorkómen of opgelost kunnen worden.

Dit doen wij door op te treden als bemiddelaar tussen schuldenaren en schuldeisers. Door integrale schuldhulpverlening aan te bieden werken onze leden aan de noodzakelijke vaardigheden van schuldenaren en een duurzame oplossing voor de schuldenproblematiek.