Over deze site

Op deze pagina vindt u de proclaimer, de privacyverklaring, en het colofon van deze website.

Proclaimer

Zelfjeschuldenregelen.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We streven er vanzelfsprekend naar om altijd correcte en actuele informatie te bieden.

Toch kan het natuurlijk voorkomen dat u informatie tegenkomt die niet (meer) klopt. Als u ons dat laat weten via het contactformulier, zullen wij dit zo snel mogelijk aanpassen.

Zelfjeschuldenregelen.nl bevat links naar externe websites voor aanvullende informatie. Op deze websites is het kwaliteits- en privacybeleid van de andere aanbieder van toepassing.

Uw privacy

Wij respecteren uw privacy en gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, uitsluitend ten behoeve van statistische analyses (bezoek- en klikgedrag). Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

Voor meer details verwijzen wij u naar de algemene privacyverklaring van de Nibud website, waarvan de van toepassing zijnde onderdelen ook gelden voor zelfjeschuldenregelen.nl.

Colofon

Wie hebben gewerkt aan zelfjeschuldenregelen?

Redactie en eindredactie waren in handen van Nibud en NVVK.
Ontwerp en technische realisatie door: TamTam, Rijswijk