Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Hoe nu verder?

U gaat aan de slag met uw actieplan. Welke situaties kunnen daarna ontstaan?

U gaat na het doorlopen van de tool actie ondernemen richting uw schuldeisers. U stuurt hen brieven met betalingsvoorstellen of neemt telefonisch contact met ze op. Daarna kunnen er verschillende dingen gebeuren. Welke situaties kunnen er ontstaan en hoe gaat u daar dan mee om?

Reacties van schuldeisers

Nadat u een brieven of e-mail met een betalingsvoorstel heeft verstuurd naar uw schuldeiser, ontvangt u een reactie.

Schuldeisers gaan akkoord

Gaan de schuldeisers akkoord met de (nieuwe) betalingsregeling, dan kunt u maandelijks de nieuwe bedragen gaan aflossen tot u helemaal schuldenvrij bent. Vraag de schuldeisers een bevestiging te sturen dat ze met uw voorstel akkoord gaan, en bewaar deze goed.

Tussentijdse veranderingen?
  • Als u gaandeweg een financiële tegenvaller krijgt, dan kan het nodig zijn om een of meerdere aflosbedragen (tijdelijk) te verlagen. Neem dan contact op met de betreffende schuldeiser om daarvoor een voorstel te doen. U kunt dan voorbeeldbrief 5 gebruiken.
  • Als één van uw schulden als eerste is afgelost, kunt u dit aflosbedrag inzetten om de aflossing van andere schulden te verhogen. In dat geval moet u een nieuw voorstel aan uw schuldeiser sturen. Daarvoor kunt u voorbeeldbrief 6 gebruiken.
  • Veranderen uw inkomsten of uitgaven tussentijds? Bijvoorbeeld doordat een kind uit huis gaat, u een andere baan heeft, of de auto de deur uit heeft gedaan? Dan kan het nodig zijn om alles opnieuw op een rij te zetten. Vul dan opnieuw het aflosplan in.
  • Zijn er gaandeweg ingrijpende veranderingen in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld door een scheiding? Dat kan invloed hebben op de manier waarop uw schulden geregeld kunnen worden. Zoek in zo'n geval professionele hulp.
Schuldeisers gaan niet akkoord
  • Gaat geen van de schuldeisers akoord, dan kan het zijn dat uw betalingsvoorstel niet realistisch is. Informeer wat de reden is van het niet akkoord gaan, en zoek ook professionele hulp om te bepalen wat u nu kunt doen.
  • Gaan niet alle schuldeisers akkoord, onderzoek dan wat er nog mogelijk is. Bel de betreffende schuldeiser op waarom hij niet akkoord wil gaan. Toon aan dat dit voor u het hoogste haalbare is. Stuur eventueel het overzicht van uw inkomsten en uitgaven nogmaals toe. Lukt het niet om toch met alle schuldeisers een regeling te treffen, zoek dan hulp.
Schuldeisers reageren niet
  • U krijgt helemaal geen reactie. Bel de schuldeiser na of stuur een herinneringsbrief of mail.  Schrijf als u hebt gebeld met een schuldeiser, de naam van degene die u hebt gesproken én de datum op. Krijgt u zo toch nog een reactie, kijk dan hierboven wat u dan kunt doen. Lukt het niet? Zoek dan hulp.
  • Schuldeiser wil naar incassobureau of deurwaarder stappen.  Dit betekent dat hij niet akkoord gaat met uw betalingsvoorstel. Lees wat er hierboven staat onder 'schuldeisers gaan niet akkoord'. Komt u er niet uit, zoek dan professionele hulp.

Tip: bewaar alle gegevens

  • Heeft u na het doorlopen van het aflosplan uw gegevens opgeslagen als pdf, of uitgeprint? Bewaar deze overzichten in een ordner of in een map op uw computer. Later kunt u hier steeds uw situatie in opzoeken.
  • Bewaar alle brieven van de schuldeisers bij elkaar in een ordner. Of als u e-mailt, bewaar dan alles in een apart mapje op uw computer. Dit kunt u nog nodig hebben als u contact hebt met schuldeisers óf als u hulp gaat zoeken.