Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Wanneer doorverwijzen?

Wanneer kunt u iemand beter doorverwijzen naar professionele hulp?

Als het niet lukt om een sluitende begroting te maken, schuldeisers niet mee willen werken, er meer begeleiding nodig is of de schulden toenemen, is het verstandig om door te verwijzen naar professionele hulp. Een eerste hulpmiddel bij de indicatie of doorverwijzing naar professionele hulp nodig is, is de scan op de homepagina.

Meerdere problemen

Soms kan er naast het hebben van schulden ook sprake zijn van andere problemen, zoals:

  • Daling van het inkomen, bijvoorbeeld door werkloosheid, overlijden partner of scheiding. Probeer in te schatten hoe lang de inkomensdaling zal duren. Als het tijdelijk is, kan er misschien een tijdelijke regeling met een schuldeiser worden getroffen. Om nieuwe schulden te voorkomen, is het belangrijk dat het bestedingspatroon van betrokkene wordt aangepast. Dit is niet altijd eenvoudig. Kijk voor informatie en tips op Nibud.nl: 'Voorbereid op inkomensterugval'. Kijk ook op berekenuwrecht.nl of iemand recht heeft op landelijke of gemeentelijke tegemoetkomingen.
  • Een verslaving. Een (alcohol-, drugs-, gok-, koop-) verslaving kost geld. Om een schuldregeling te laten slagen, dient de verslaving ook te worden aangepakt Informeer voor hulp bij verslavingsproblemen naar de mogelijkheden bij de gemeente.
  • Overbesteding: structureel meer uitgeven dan er aan geld binnenkomt. Veel gemeentes geven cursussen 'Omgaan met Geld'. Misschien kan betrokkene hiervoor in aanmerking komen.
  • Extra hoge uitgaven i.v.m. ziekte. Kijk op de site van de Belastingdienst om iemand in aanmerking komt voor belastingaftrek.
  • Hoge woonlasten in verhouding tot de inkomsten. Kijk op de website van de Rijksoverheid of iemand in aanmerking komt voor huurtoeslag. Heeft iemand hoge woonlasten en geen recht op huurtoeslag? Dan kan verhuizen naar een goedkopere woning nodig zijn. Heeft iemand een koopwoning, informeer bij de hypotheekverstrekker of en hoe de maandlasten eventueel verlaagd kunnen worden.

Hulp zoeken