Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Wanneer doorverwijzen?

Wanneer kunt u iemand beter doorverwijzen naar professionele hulp?

Lukt het iemand niet om een sluitende begroting te maken of nemen de schulden toe? Of willen schuldeisers niet meewerken en is er meer begeleiding nodig? Dan is het verstandig om iemand door te verwijzen naar professionele hulp. Een eerste hulpmiddel om te bepalen of professionele hulp nodig is, is de scan op de homepagina.

Meerdere problemen

Soms heeft iemand naast schulden ook andere problemen, zoals:

  • Daling van het inkomen, bijvoorbeeld door werkloosheid, overlijden partner of scheiding. Probeer in te schatten hoe lang de inkomensdaling zal duren. Als het tijdelijk is, kan de betrokkene misschien een tijdelijke regeling met een schuldeiser afspreken. Om nieuwe schulden te voorkomen, is het belangrijk dat de betrokkene het bestedingspatroon aanpast. Dit is niet altijd eenvoudig. Kijk voor informatie en tips op Nibud.nl: 'Voorbereid op inkomensterugval'. Kijk ook op berekenuwrecht.nl of iemand recht heeft op landelijke of gemeentelijke tegemoetkomingen.
  • Een verslaving. Een (alcohol-, drugs-, gok-, koop-) verslaving kost geld. Om een schuldregeling te laten slagen, moet de verslaving ook aangepakt worden. Informeer bij de gemeente voor hulp bij verslavingsproblemen.
  • Overbesteding: structureel meer uitgeven dan er binnenkomt. Veel gemeentes geven cursussen 'Omgaan met Geld'. Misschien kan de betrokkene deze cursus volgen.
  • Extra hoge uitgaven i.v.m. ziekte. Kijk op de site van de Belastingdienst of iemand in aanmerking komt voor belastingaftrek.
  • Hoge woonlasten in verhouding tot de inkomsten. Kijk op de website van de Rijksoverheid of iemand in aanmerking komt voor huurtoeslag. Heeft iemand hoge woonlasten en geen recht op huurtoeslag? Dan kan het nodig zijn om te verhuizen naar een goedkopere woning. Heeft iemand een koopwoning? Vraag dan bij de hypotheekverstrekker of en hoe de maandlasten eventueel verlaagd kunnen worden.

Hulp zoeken