Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Tips als u iemand helpt

Wat wel en niet te doen als u iemand helpt met het regelen van zijn schulden.

Als u geen schuldhulpverlener bent, kunt u iemand toch helpen met het regelen van zijn schulden. Het is daarbij belangrijk om niet het roer van iemand over te nemen. Anders heeft het op de lange termijn geen effect. U helpt iemand door naast hem te staan. U leest hier hoe u iemand met schulden kunt helpen.

Financiële redzaamheid

Het doel van iemand helpen is de redzaamheid te vergroten. Met financiële redzaamheid bedoelen we dat mensen (weer) zelfstandig hun financiën kunnen regelen en daar de verantwoordelijkheid over te dragen. Financieel redzaam zijn gaat niet alleen over het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven, maar ook over weten bij welke instanties ze hulp kunnen vinden als dat nodig is.

Meer informatie over financiële redzaamheid, vindt u op nibud.nl.

Help bij het maken van het aflosplan. Het aflosplan helpt mensen om zelf hun schulden te regelen. U kunt hen helpen door het aflosplan samen te doorlopen.

Ken uw grenzen

Helpt u iemand bij het ordenen van de administratie, het invullen van het aflosplan, het schrijven van brieven, het invullen van belastingformulieren of het doorverwijzen naar een hulpinstantie? Of ondersteunt u iemand tijdens de looptijd van een schuldregeling? Houd onderstaande tips en richtlijnen aan. Zo voorkomt u dat u teveel de regie overneemt.

 • Spreek van te voren af wat u voor de ander kan doen.
 • Check of dit overeenkomt met wat de ander van u wil.
 • Word geen probleemeigenaar.
 • Laat de zeggenschap en de verantwoordelijkheid over alle financiële handelingen en betalingen bij de betrokkene zelf.
 • Ga uit van de mogelijkheden van degene die u helpt. Neem geen zaken over die diegene zelf kan doen.
 • Gebruik geen betaalpasjes en doe geen betalingen zonder overleg.
 • U bent geen inkomensbeheerder of bewindvoerder.
 • Neem geen originele stukken mee naar huis die niet van u zijn.
 • Schrijf brieven samen en altijd uit naam van betrokkene, zodat de verantwoordelijkheid voor het nakomen van afspraken ook bij hem of haar blijft.
 • Laat de brieven door de betrokkene ondertekenen.
 • Oordeel niet over iemands handelen, ook al bent u het er niet mee eens.
 • Leen geen geld uit.
 • Laat iemand zelf bellen naar instanties, maar blijf de eerste keer stand-by.

Houd uw eigen grenzen goed in de gaten. Als er meer van u wordt gevraagd dan u kunt, weet of wil, verwijs de betrokkene dan door naar een hulporganisatie.

Het Nibud helpt

Helpt u mensen thuis met hun geldzaken? Het Nibud helpt u! Informatie voor vrijwilligers en handige hulpmiddelen vindt u op nibud.nl: informatie voor budgetcoaches en vrijwilligers. Ook kunt u gebruik maken van de gratis geldplannen van Startpunt Geldzaken.