Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Bewindvoerder beschermingsbewind

Bewindvoerder beschermingsbewind

Een beschermingsbewindvoerder kan door u zelf of door familieleden (tot in de 4e graad) worden aangevraagd via de kantonrechter. Eens per jaar moet de beschermingsbewindvoerder zich verantwoorden bij de kantonrechter. De taken kunnen verschillen en hangen samen met de behoefte van degene die onder bewind staat. Zoals zorgen voor de betaling van de vaste lasten, behandelt de post en stuurt deze door, sluit verzekeringen af, vraagt toeslagen aan en zorgt dat de belastingaangifte wordt gedaan. Ook kan hij (als dit nodig is), uitkeringen (zoals een bijstandsuitkering of een WW) aanvragen.