Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Welke soorten schulden zijn er?

Er zijn allerlei soorten schulden, hoe herkent u ze?

Om met uw schulden aan de slag te gaan, is het belangrijk dat u eerst een duidelijk beeld heeft van uw betalingsachterstanden en schulden. Onderstaand overzicht kan daarbij helpen.

De meest voorkomende schulden

 • Leningen bij banken of financiers
  Voorbeelden hiervan zijn een persoonlijke lening, een doorlopend krediet of een autofinanciering. Ook het krediet op een klantenkaart of creditcard is een lening. Een uitgestelde betaling (koop nu, betaal later) wordt een lening met hoge rente als u niet vóór de gestelde termijn betaalt.
 • Postorderbedrijven
  Bij postorderbedrijven kunt u in termijnen betalen. De rente die u over deze termijnen betaalt, is vaak hoog.
 • Rood staan
  Als u te veel rood staat, kunnen automatische incasso's misschien niet worden uitgevoerd. De bank mag onder voorwaarden tegoeden van andere rekeningen of spaarrekeningen bij dezelfde bank gebruiken om de roodstand in te lopen.
 • Achterstanden betalingen in vaste lasten
  Dit zijn achterstanden in de lopende vaste lasten, zoals huur, energie, water, telefoon en verzekeringen. Denk er aan dat een aantal van deze schuldeisers extra dwangmiddelen heeft om u te laten betalen. De verhuurder kan overgaan tot een huisuitzetting en het energie- en waterbedrijf kunnen de levering stopzetten. Als u keuzes moet maken in uw budget, geef deze betalingen dan prioriteit.
 • Zorgverzekering
  Het hebben van een zorgverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen boven de 18 jaar. Als u 6 maanden de maandelijkse premie niet heeft betaald, krijgt u een boete boven op de normale maandelijkse premie, stopt uw aanvullende verzekering én wordt het bedrag (incl boete) rechtstreeks ingehouden op uw uitkering of loon. Probeer achterstallige ziektekosten zo snel mogelijk te regelen, om te voorkomen dat u in deze boete regeling terecht komt. Want dan wordt het lastig om zelf een betalingsregeling te treffen. Voor meer informatie: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/
 • Teveel ontvangen toeslagen
  Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget zijn tegemoetkomingen op basis van uw inkomen. Het is op voorschotbasis en wordt achteraf gecheckt of het juist was. Zorg, dat u wijzigingen (verhoging inkomen) direct aan Toeslagen.nl doorgeeft. Dit voorkomt grote problemen.
 • Boetes en fraudeschulden
  Openstaande boetes en fraudeschulden (bijvoorbeeld onterecht ontvangen uitkering) zijn ook schulden. Fraudeschulden kunnen erg oplopen omdat u in veel gevallen het brutobedrag van de uitkering moet terugbetalen.
 • Belastingschulden, gemeentelijke heffingen
  Belastingschulden zijn onder te verdelen in rijksbelastingen (de Belastingdienst) en gemeentelijke belastingen. Als de Belastingdienst tegelijk met andere schuldeisers beslag legt op uw inkomen, krijgt zij voorrang.

Voor huishoudens met een laag inkomen is het in veel gemeenten mogelijk kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen te krijgen. Ook kunnen de heffingen vaak in termijnen worden betaald. Informeer hierover bij uw gemeente.

 • Hypotheek
  In een schuldregeling neemt u alleen de achterstand in de betaling van de hypotheekrente en aflossing mee. De lopende aflossingen gelden immers als vaste lasten. Overleg met uw bank of het mogelijk is om de maandlasten (tijdelijk) te verlagen.
 • Studieschulden
  Een studieschuld lost u in 15 jaar af, daarna wordt het restant kwijtgescholden. Wie onder het nieuwe stelsel valt (met ingang van studiejaar 2015/2016), dan gaat dit naar draagkracht of in 35 jaar. Dat geldt niet voor achterstallige betalingen of als uw partner weigert mee te betalen. U kunt bij DUO informeren of u voor een draagkrachtmeting in aanmerking komt: uw aflossing wordt afgestemd op uw werkelijke inkomen. Lees meer op DUO.nl.
 • Schulden bij familie en kennissen
  Vanwege de persoonlijke relatie moeten misschien juist deze schulden tijdig worden betaald. Maar het kan ook juist zo zijn dat familie bereid is u te helpen en de schuld (deels) kwijtscheldt of de betaling een poosje opschort zodat u eerst andere schuldeisers kunt betalen.

Leent u een groot bedrag van een familielid of kennis, maak dan van tevoren duidelijke afspraken over de terugbetaling en leg deze liefst vast op papier.

Als u niet meer precies weet waar u schulden heeft, kan het Bureau Krediet Registratie u hier inzage in geven.

Aan de slag?