Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Welke soorten schulden zijn er?

Er zijn allerlei soorten schulden, hoe herkent u ze?

Voordat u met uw schulden aan de slag kunt, heeft u een duidelijk beeld nodig van uw betalingsachterstanden en schulden. Dit overzicht kan daarbij helpen.

De meest voorkomende schulden

 • Leningen bij banken of financiers
  Voorbeelden zijn een persoonlijke lening, een doorlopend krediet of een autofinanciering. Ook het krediet op een klantenkaart of creditcard is een lening. Een uitgestelde betaling (koop nu, betaal later) wordt een lening met hoge rente als u niet vóór de gestelde termijn betaalt.
 • Postorderbedrijven
  Bij postorderbedrijven kunt u in termijnen betalen. Vaak betaalt u een hoge rente over deze termijnen.
 • Rood staan
  Als u te veel rood staat, kunnen automatische incasso's misschien niet worden geïnd. Onder bepaalde voorwaarden mag de bank het tegoed van andere rekeningen of spaarrekeningen bij dezelfde bank gebruiken om de roodstand te verlagen.
 • Achterstanden betalingen in vaste lasten
  Dit zijn achterstanden in de lopende vaste lasten. Denk aan huur, energie, water, telefoon en verzekeringen. Een aantal van deze schuldeisers heeft extra dwangmiddelen om u te laten betalen. De verhuurder kan u bijvoorbeeld uw huis uit zetten, en het energie- en waterbedrijf kunnen u afsluiten. Als u keuzes moet maken in uw budget, geef deze betalingen dan prioriteit.
 • Zorgverzekering
  Een zorgverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen boven de 18 jaar. Hebt u 2 maanden de premie niet betaald? Dan kan de zorgverzekering de aanvullende verzekering stop zetten. Dit betekent dat de zorgverzekering de rekeningen bijvoorbeeld van de tandarts niet meer vergoed. Hebt u 6 maanden de premie niet betaald? Dan krijgt u ook nog een boete én wordt het bedrag (inclusief de boete) rechtstreeks ingehouden op uw uitkering of loon. Zelf een betalingsregeling treffen wordt dan erg lastig. Probeer achterstallige betalingen voor uw zorgverzekering dus zo snel mogelijk op te lossen. Daarmee voorkomt u dat u in deze boeteregeling terecht komt. Zie voor meer informatie en een filmpje: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/.
 • Teveel ontvangen toeslagen
  Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget zijn tegemoetkomingen op basis van uw inkomen. U krijgt een voorschot en er wordt achteraf gecheckt of het juist was. Zorg dat u wijzigingen in uw inkomen direct doorgeeft aan de Belastingdienst, zeker als uw inkomen hoger wordt. Dit voorkomt grote problemen.
 • Boetes en fraudeschulden
  Openstaande boetes en fraudeschulden (bijvoorbeeld een onterecht ontvangen uitkering) zijn ook schulden. Fraudeschulden kunnen erg oplopen omdat u in veel gevallen het brutobedrag van de uitkering moet terugbetalen.
 • Belastingschulden, gemeentelijke heffingen
  Belastingschulden zijn onder te verdelen in rijksbelastingen (de Belastingdienst) en gemeentelijke belastingen. Als de Belastingdienst tegelijk met andere schuldeisers beslag legt op uw inkomen, krijgt zij voorrang.

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in veel gemeenten kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen krijgen. Ook kunt u de heffingen vaak in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij uw gemeente.

 • Hypotheek
  In een schuldregeling neemt u alleen de achterstand in de betaling van de hypotheekrente en aflossing mee. De lopende aflossingen gelden als vaste lasten. Overleg met uw bank of het mogelijk is om de maandlasten (tijdelijk) te verlagen.
 • Studieschulden
  Een studieschuld lost u in 15 jaar af, daarna wordt het restant kwijtgescholden. Valt u onder het nieuwe stelsel (vanaf studiejaar 2015/2016), dan gaat dit naar draagkracht of in 35 jaar. Dat geldt niet voor achterstallige betalingen of als uw partner weigert mee te betalen. U kunt bij DUO informeren of u in aanmerking komt voor een draagkrachtmeting. Uw aflossing wordt dan afgestemd op uw inkomen. Lees meer op DUO.nl.
 • Schulden bij familie en kennissen
  Vanwege de persoonlijke relatie is het misschien slim als u juist deze schulden op tijd betaalt. Maar het kan ook zo zijn dat uw familie bereid is u te helpen. Misschien wil uw familie de schuld (deels) kwijtschelden. Of misschien hoeft u voorlopig niet te betalen, zodat u eerst andere schuldeisers kunt betalen.

Leent u een groot bedrag van een familielid of kennis, maak dan van tevoren duidelijke afspraken over de terugbetaling. Leg deze ook vast op papier.

Weet u niet meer precies waar u schulden heeft? Bij het Bureau Krediet Registratie kunt u gratis een overzicht inzien met welke schulden er op uw naam staan. Daarnaast geeft de website schuldenwijzer.nl een overzicht van welke deurwaarders een vordering op u hebben.

Aan de slag?