Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over schulden regelen op een rij. Klik op een vraag, en dan verschijnt het antwoord er onder.

Beslag op bankrekening

 • Er is beslag gelegd op mijn bankrekening. Gaat alles wat op de rekening komt nu naar de beslaglegger? En wanneer wordt het beslag opgeheven?

  Beslag op een bankrekening geldt alleen voor het saldo dat op het moment van beslagleggen op de rekening staat.

  Wanneer dit bedrag van uw rekening is afgeschreven, is het beslag op uw bankrekening weer gestopt.
  - Het geld wat daarna gestort wordt is weer van u. De bank moet u dan weer over uw rekening laten beschikken.
  - Wil de beslaglegger ook beslag leggen op de gelden die later binnenkomen, dan zal deze opnieuw beslag moeten leggen.

 • Misschien wel

  • Er is beslag gelegd op mijn bankrekening door de Belastingdienst
   De Belastingdienst kan met een overheidsvordering geld van uw bankrekening afschrijven zonder uw toestemming. Is uw schuld hoger dan het bedrag op uw rekening? En mag u rood staan van uw bank? Dan kan er ook afgeschreven worden van het bedrag dat u rood mag staan. Het is niet mogelijk om dit bedrag terug te laten boeken. Dit beslag, de overheidsvordering, kan worden ingezet bij alle belastingaanslagen of beschikkingen van Toeslagen met een openstaand bedrag van maximaal € 1000,-. Per overheidsvordering wordt maximaal € 500,- afgeschreven. Dit wordt niet in één keer geïnd, maar er wordt 3 keer € 166,- afgeschreven.

Beslag op de inboedel

  • Een deurwaarder wil beslag leggen op mijn inboedel. Wordt mijn huis nu leeggehaald?
   Nee. Als de deurwaarder beslag legt, stelt hij een lijst op van de inboedel die in beslag genomen wordt. Vrijwel alle inboedel mag in beslag genomen worden. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de kleren die u aan heeft, het benodigde eten en drinken voor maximaal een maand en het benodigde bed en beddengoed. De goederen blijven meestal gewoon bij u thuis staan. De deurwaarder kan daarna wel overgaan tot openbare verkoop van de in beslag genomen goederen. U krijgt hiervan op tijd bericht, zodat u nog de mogelijkheid hebt verkoop te voorkomen door de schuld te betalen of een betalingsregeling te treffen.

  BKR

   • Ik sta bij het BKR geregistreerd. Kan ik nu nog wel een huis kopen?
    Dat hangt ervan af. Veel mensen staan bij het BKR geregistreerd omdat ze leningen hebben of iets op afbetaling hebben gekocht. Zijn er veel financiële verplichtingen of hebt u achterstanden in de betaling van leningen of een bestaande hypotheek, dan kan het zijn dat u de hypotheek wordt geweigerd, omdat de hypotheekinstelling het risico te groot vindt. Iedere instelling kan zelf beoordelen of zij u op basis van de informatie bij de BKR wel of niet een hypotheek verstrekt.
  • En dit is ook een antwoord
  • Ik sta bij het BKR geregistreerd. Sta ik nu op een zwarte lijst?
   Nee, er bestaat geen zwarte lijst. Wel kunnen instellingen bij wie u om financiering vraagt in het register van de BKR zien of u betalingsachterstanden hebt of hebt gehad. Deze meldingen blijven in de regel vijf jaar staan. Zijn er betalingsachterstanden (geweest), dan kan dat soms reden zijn om u bijvoorbeeld geen lening te verstrekken.

  Derdenbeslag (beslag op loon of uitkering) en verrekening

  • Eén van mijn schuldeisers wil derdenbeslag leggen. Wat is dat?
   Derdenbeslag is bijvoorbeeld beslag op (een deel van) uw inkomsten of uitkering. De instantie die het inkomen verstrekt, is wettelijk verplicht het deel van het inkomen waarop beslag is gelegd over te maken naar de schuldeiser die beslag heeft gelegd.
     • Er is beslag gelegd op mijn loon of uitkering. Mag mijn loon of uitkering helemaal worden ingehouden?
      Nee. De beslaglegger moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat u zelf mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van uw gezinssamenstelling, en is wettelijk vastgelegd. De beslagvrije voet is - bij voldoende inkomen - minimaal 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Hebt u hoge woonlasten en geen recht op huurtoeslag? Dan moet de beslaglegger hier in sommige gevallen ook rekening mee houden. Ook moet rekening worden gehouden met de premie van de ziektekostenverzekering. Daarnaast wordt in sommige gevallen de beslagvrije voet verhoogd met het niet ontvangen kindgebonden budget. Op de kinderbijslag en de tegemoetkoming schoolkosten mag geen beslag worden gelegd. Op de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag mag alleen beslag gelegd worden voor onbetaalde rekeningen waar de toeslag voor bedoeld is. Uw verhuurder mag dus beslag laten leggen op uw huurtoeslag. De Belastingdienst zelf mag in het verleden teveel betaalde toeslagen verrekenen met de maandelijkse betaling van de toeslag.
    • Nee. De beslaglegger moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat u zelf mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van uw gezinssamenstelling, en is wettelijk vastgelegd. De beslagvrije voet is - bij voldoende inkomen - minimaal 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Hebt u hoge woonlasten en geen recht op huurtoeslag? Dan moet de beslaglegger hier in sommige gevallen ook rekening mee houden. Ook moet rekening worden gehouden met de premie van de ziektekostenverzekering. Daarnaast wordt in sommige gevallen de beslagvrije voet verhoogd met het niet ontvangen kindgebonden budget. Op de kinderbijslag en de tegemoetkoming schoolkosten mag geen beslag worden gelegd. Op de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag mag alleen beslag gelegd worden voor onbetaalde rekeningen waar de toeslag voor bedoeld is. Uw verhuurder mag dus beslag laten leggen op uw huurtoeslag. De Belastingdienst zelf mag in het verleden teveel betaalde toeslagen verrekenen met de maandelijkse betaling van de toeslag.
   Nee. De beslaglegger moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat u zelf mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van uw gezinssamenstelling, en is wettelijk vastgelegd. De beslagvrije voet is - bij voldoende inkomen - minimaal 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Hebt u hoge woonlasten en geen recht op huurtoeslag? Dan moet de beslaglegger hier in sommige gevallen ook rekening mee houden. Ook moet rekening worden gehouden met de premie van de ziektekostenverzekering. Daarnaast wordt in sommige gevallen de beslagvrije voet verhoogd met het niet ontvangen kindgebonden budget.
   • Mag er beslag worden gelegd op de zorgtoeslag of andere toeslagen?
    In principe mag er geen beslag op de toeslagen worden gelegd, maar er mag wel verrekend worden met toeslagschulden. Zoals: De zorgverzekeraar en het CAK kunnen beslag op de zorgtoeslag leggen, als er een premieschuld is op de basisverzekering. Let wel, dit geldt niet voor schulden op de aanvullende verzekering. De verhuurder kan beslag op de huurtoeslag leggen bij een huurschuld. Een kinderopvangorganisatie kan beslag op de kinderopvangtoeslag leggen bij een schuld aan de kinderopvang.
   In principe mag er geen beslag op de toeslagen worden gelegd, maar er mag wel verrekend worden met toeslagschulden. Zoals:
  • Kan een schuldeiser beslag leggen op de kinderbijslag?
   Nee. Een deurwaarder kan geen beslag leggen op de kinderbijslag. Wel kunt u vrijwillig een machtiging tekenen voor doorbetaling van de kinderbijslag aan een schuldeiser. U bent hier echter niet toe verplicht, en u kunt de machtiging ook altijd weer intrekken.
  • Kan een incassobureau ook beslag leggen?
   Nee. Om beslag te kunnen leggen moet het incassobureau een deurwaarder inschakelen. Deze deurwaarder heeft vervolgens een vonnis van de rechter nodig. Ook met een dwangbevel van de Belastingdienst of het CJIB mag een deurwaarder beslag leggen.
  • Ik denk dat er teveel beslag wordt gelegd. Waar kan ik dit laten narekenen?
   Neem contact op met de deurwaarder en vraag om aanpassing van het beslag. Het Juridisch Loket of de Sociale Raadslieden in uw regio kunnen u helpen met het berekenen van de beslagvrije voet. Weigert de deurwaarder om de berekening aan te passen, dan kunt u een klacht indienen bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG).

  Schulden en burgerlijke stand

   • Ik ben gescheiden. Wat gebeurt er met de schulden uit het huwelijk? Worden die gesplitst?
    Dat hangt ervan af. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, zijn de schulden gemeenschappelijk, en bent u beiden voor de hele schuld verantwoordelijk ( hoofdelijke aansprakelijkheid). U kunt uw schuldeisers vragen om de schuld te splitsen, maar in veel gevallen zullen zij dat niet doen. Betaalt de ene partner niet, dan hebben zij namelijk nog de mogelijkheid de andere partner om betaling te vragen. Om u te beschermen is het voor een aantal financiële transacties, bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek, nodig dat de kredietverstrekker de toestemming van beide partners krijgt door middel van een handtekening. Maar is uw ex-partner tijdens het huwelijk een lening aangegaan, waarvoor u niet hebt getekend, dan kunt u op basis van de huwelijksgoederengemeenschap hier toch op worden aangesproken. Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan staat in de huwelijkse voorwaarden beschreven welke financiële verplichtingen van welke partner zijn. U bent dan niet over en weer aansprakelijk. Anders is het als u na het tekenen van de huwelijkse voorwaarden samen nog nieuwe financiële verplichtingen bent aangegaan. Voor die schulden bent u wel beiden aansprakelijk.
   • U bent allebei verantwoordelijk voor het hele bedrag van de schuld. Betaalt uw ex-partner niets, dan zal de bank u vragen de hele schuld te betalen, en andersom. Betaalt u meer dan de helft van de schuld, dan kunt u alles wat u meer hebt betaald dan de helft van de schuld wel opeisen van uw ex-partner.
    • Schulden en minderjarige kinderen

    • Mijn zoon/dochter heeft een mobiel abonnement afgesloten, maar is nog niet meerderjarig. Kan ik nog van dat abonnement af?
     In het algemeen hebben minderjarigen voor het aangaan van grote financiële verplichtingen de toestemming van hun ouders nodig. Heeft u niet schriftelijk toestemming voor het abonnement gegeven, dan kunt u de telefoonmaatschappij hier op wijzen en het contract laten ontbinden. Denkt u er wel aan dat u dit zo snel mogelijk doet, zodat er geen grote telefoonschuld ontstaat. Heeft uw zoon of dochter al een aantal malen een schrijven van de telefoonmaatschappij gehad en heeft u al die tijd niet aangegeven dat u het contract wilt beëindigen, dan kan de telefoonmaatschappij u verwijten niet op tijd te hebben ingegrepen: door de komst van de nota's op uw adres had u immers gewaarschuwd moeten zijn. Neem voor juridische hulp, contact op met het Juridisch Loket.
    • Mijn meerderjarige zoon heeft een auto. Die staat op mijn naam. Nu betaalt hij de motorrijtuigenbelasting niet. Moet ik die dan betalen?
     Ja, de auto staat op uw naam, dus bent u verantwoordelijk voor de betaling van de motorrijtuigenbelasting. Ook kunt u erop worden aangesproken als de auto niet verzekerd is of als er boetes zijn.
     • Studieschulden

      • Ik heb een studieschuld, maar kan de aflossing niet betalen omdat mijn inkomen is gedaald. Wat kan ik eraan doen?
       In het algemeen hebben minderjarigen voor het aangaan van grote financiële verplichtingen de toestemming van hun ouders nodig. Heeft u niet schriftelijk toestemming voor het abonnement gegeven, dan kunt u de telefoonmaatschappij hier op wijzen en het contract laten ontbinden. Denkt u er wel aan dat u dit zo snel mogelijk doet, zodat er geen grote telefoonschuld ontstaat. Heeft uw zoon of dochter al een aantal malen een schrijven van de telefoonmaatschappij gehad en heeft u al die tijd niet aangegeven dat u het contract wilt beëindigen, dan kan de telefoonmaatschappij u verwijten niet op tijd te hebben ingegrepen: door de komst van de nota's op uw adres had u immers gewaarschuwd moeten zijn. Neem voor juridische hulp, contact op met het Juridisch Loket.
      Ja. Uw partner is aansprakelijk voor alle bedrijfsschulden, en omdat er sprake is van een huwelijksgoederengemeenschap, bent u dat automatisch ook.
      Dat hangt ervan af. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, zijn de schulden gemeenschappelijk, en bent u beiden voor de hele schuld verantwoordelijk ( hoofdelijke aansprakelijkheid). U kunt uw schuldeisers vragen om de schuld te splitsen, maar in veel gevallen zullen zij dat niet doen. Betaalt de ene partner niet, dan hebben zij namelijk nog de mogelijkheid de andere partner om betaling te vragen. Om u te beschermen is het voor een aantal financiële transacties, bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek, nodig dat de kredietverstrekker de toestemming van beide partners krijgt door middel van een handtekening. Maar is uw ex-partner tijdens het huwelijk een lening aangegaan, waarvoor u niet hebt getekend, dan kunt u op basis van de huwelijksgoederengemeenschap hier toch op worden aangesproken. Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan staat in de huwelijkse voorwaarden beschreven welke financiële verplichtingen van welke partner zijn. U bent dan niet over en weer aansprakelijk. Anders is het als u na het tekenen van de huwelijkse voorwaarden samen nog nieuwe financiële verplichtingen bent aangegaan. Voor die schulden bent u wel beiden aansprakelijk.
      • Wat is een draagkrachtmeting?
       Bij draagkrachtmeting wordt uw maandelijkse aflossing opnieuw berekend op basis van het huidige, gewijzigde inkomen. Is uw inkomen gedaald, dan gaat uw maandaflossing omlaag.
  • Mijn partner heeft een studieschuld. Ben ik verplicht daaraan mee te betalen?
   Dat hangt ervan af sinds wanneer uw partner moet terug betalen. Als u terugbetaalt volgens de terugbetalingsregels van vóór 2012, dan is het mogelijk om een partner niet mee te laten betalen. Bij het vaststellen van de hoogte van de aflossing gaat de Studiefinanciering (DUO) uit van het gezamenlijk inkomen. Wilt u niet meebetalen, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan DUO. Elk jaar opnieuw kunt u aangeven of u wel of niet wenst mee te betalen. Hieraan is wel een nadeel verbonden. Vaak wordt de rest van de studieschuld na 15 jaar correct aflossen kwijtgescholden. De jaren waarin u als partner niet meebetaalt, tellen niet mee in die 15 jaar. Weigert u bijvoorbeeld 5 jaar lang mee te betalen, dan zal uw partner 5 jaar langer moeten aflossen. Hebt u zelf geen inkomen, dan heeft het weinig zin meebetalen te weigeren: de aflossing van uw partner wordt er immers niet anders van. Valt u onder de terugbetalingsregels van ná 2012, dan is het niet meer mogelijk om uw inkomen buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de draagkracht. Dit geldt ook voor de terugbetalingsregel van na 2015, alleen heeft u dan 35 jaar om terug te betalen. Meer informatie vindt u op DUO.nl

  Woningontruiming en afsluiting van energie en water

  • De woningcorporatie dreigt met ontruiming. Maar ik heb kleine kinderen. Dan ontruimen ze toch niet echt?
   Ook woningontruimingen van gezinnen met kleine kinderen komen voor. Probeer een betalingsregeling met uw verhuurder te treffen, om te voorkomen dat deze de schuld uit handen geeft aan een deurwaarder en een ontruimingsprocedure begint. Ligt de schuld al bij een deurwaarder, overleg dan met uw verhuurder en de deurwaarder wat u nog kunt doen om ontruiming te voorkomen. Neem zo snel mogelijk contact op met uw gemeente afdeling schuldhulpverlening.

  Ziektekosten

  • Ik heb een schuld bij mijn ziektekostenverzekering. Nu worden mijn aanvullende en tandartsverzekering beëindigd. Mag dat? En ben ik nu niet meer verzekerd tegen ziektekosten?
   Ja, het is mogelijk dat de zorgverzekeraar de aanvullende en/of de tandartsverzekering beëindigd bij een betalingsachterstand. U blijft echter verzekerd voor de basisverzekering. Bij een betalingsachterstand van minimaal zes maandpremies voor de basisverzekering, krijgt u een boete van 130% van de premie. Deze boete wordt direct ingehouden op uw loon of uitkering door het CAK. Deze inhouding stopt zodra alle achterstanden inclusief rente en incassokosten zijn betaald, of als er een betalingsregeling is geregeld via de schuldhulpverlening. Vanaf dat moment betaalt u weer de normale maandelijkse premie. Mocht de zorgverzekeraar u ook uit de basisverzekering zetten, dan moet u zich meteen aanmelden bij een nieuwe zorgverzekeraar. Iedere Nederlander is namelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Meer informatie over het onverzekerd zijn vindt u op de site van Stichting de Ombudsman: zorgverzekeringslijn.nl Heeft u een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op zorgtoeslag. Kijk op Toeslagen.nl voor meer informatie.

  Andere veelgestelde vragen

  • Ik heb al heel lang niets meer van een schuldeiser gehoord. Is die schuld nu automatisch verjaard?
   Dat hangt van een aantal zaken af. Belangrijk is wanneer de schuld is ontstaan, maar ook wat voor soort schuld het is. Daarnaast is van belang wanneer de schuldeiser u voor het laatst op de schuld heeft aangesproken. Hebt u al een aantal jaren niets van een schuldeiser vernomen, dan is het mogelijk dat de schuld is verjaard. Wilt u meer zekerheid, neem dan contact op met het Juridisch Loket.
   • Mijn moeder is overleden. Ze laat schulden na. Ik ben haar erfgenaam. Moet ik nu haar schulden betalen?
    Dat hangt ervan af of u de erfenis aanvaardt of niet. Als u de erfenis niet aanvaardt, dan hoeft u haar schulden niet te betalen, maar kunt u ook geen aanspraak maken op haar goederen of vermogen. Als u de erfenis beneficiair aanvaardt, geeft u aan dat u alleen wilt erven als er per saldo geen schulden overblijven. U kunt ook eerst om een beschrijving van de erfenis vragen en dan bepalen of u deze aanvaardt. Door goederen van de overledene mee te nemen, geeft u overigens al aan dat u de erfenis aanvaardt, let dus goed op. In sommige gevallen willen schuldeisers bewijs zien dat u de erfenis niet aanvaardt. Dit kan door het bij de notaris vast te laten leggen.
  • Dat hangt van een aantal zaken af. Belangrijk is wanneer de schuld is ontstaan, maar ook wat voor soort schuld het is. Daarnaast is van belang wanneer de schuldeiser u voor het laatst op de schuld heeft aangesproken. Hebt u al een aantal jaren niets van een schuldeiser vernomen, dan is het mogelijk dat de schuld is verjaard. Wilt u meer zekerheid, neem dan contact op met het Juridisch Loket.
   • Dat hangt ervan af of u de erfenis aanvaardt of niet. Als u de erfenis niet aanvaardt, dan hoeft u haar schulden niet te betalen, maar kunt u ook geen aanspraak maken op haar goederen of vermogen. Als u de erfenis beneficiair aanvaardt, geeft u aan dat u alleen wilt erven als er per saldo geen schulden overblijven. U kunt ook eerst om een beschrijving van de erfenis vragen en dan bepalen of u deze aanvaardt. Door goederen van de overledene mee te nemen, geeft u overigens al aan dat u de erfenis aanvaardt, let dus goed op. In sommige gevallen willen schuldeisers bewijs zien dat u de erfenis niet aanvaardt. Dit kan door het bij de notaris vast te laten leggen.
     • Ik heb iets gehoord over de Wsnp als oplossing voor mijn schulden. Een schuldregeling bij een kredietbank duurt lang, kan ik niet gelijk van die Wsnp gebruikmaken?
      Nee. De Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is bedoeld voor mensen die al hebben geprobeerd een schuldregeling te treffen met hun schuldeisers. Zijn één of meer schuldeisers niet akkoord gegaan, dan kunt u een beroep doen op de Wsnp. U moet kunnen aantonen dat u hebt geprobeerd een regeling te treffen voor al uw schulden. Ook moet u al uw schuldeisers in het voorstel gelijk hebben behandeld. Een dergelijke regeling is bijvoorbeeld mogelijk via een kredietbank. Kunt u niet aantonen dat u een redelijke regeling hebt voorgesteld, dan is de kans groot dat u niet wordt toegelaten tot de Wsnp. Een uitzondering is de situatie waarin een schuldeiser uw faillissement heeft aangevraagd. Is dat het geval, dan kunt u met spoed een beroep op de Wsnp doen, om faillissement te voorkomen.
    • Nee. De Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is bedoeld voor mensen die al hebben geprobeerd een schuldregeling te treffen met hun schuldeisers. Zijn één of meer schuldeisers niet akkoord gegaan, dan kunt u een beroep doen op de Wsnp. U moet kunnen aantonen dat u hebt geprobeerd een regeling te treffen voor al uw schulden. Ook moet u al uw schuldeisers in het voorstel gelijk hebben behandeld. Een dergelijke regeling is bijvoorbeeld mogelijk via een kredietbank. Kunt u niet aantonen dat u een redelijke regeling hebt voorgesteld, dan is de kans groot dat u niet wordt toegelaten tot de Wsnp. Een uitzondering is de situatie waarin een schuldeiser uw faillissement heeft aangevraagd. Is dat het geval, dan kunt u met spoed een beroep op de Wsnp doen, om faillissement te voorkomen.
    Het is niet zo dat u in ruil voor de goederen uw geld terugkrijgt. De schuld kan hierdoor wel lager worden. De schuldeiser mag de goederen opeisen.
  • Bedrijfsschulden bij eenmanszaak en vof

   Nee. De Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is bedoeld voor mensen die al hebben geprobeerd een schuldregeling te treffen met hun schuldeisers. Zijn één of meer schuldeisers niet akkoord gegaan, dan kunt u een beroep doen op de Wsnp. U moet kunnen aantonen dat u hebt geprobeerd een regeling te treffen voor al uw schulden. Ook moet u al uw schuldeisers in het voorstel gelijk hebben behandeld. Een dergelijke regeling is bijvoorbeeld mogelijk via een kredietbank. Kunt u niet aantonen dat u een redelijke regeling hebt voorgesteld, dan is de kans groot dat u niet wordt toegelaten tot de Wsnp. Een uitzondering is de situatie waarin een schuldeiser uw faillissement heeft aangevraagd. Is dat het geval, dan kunt u met spoed een beroep op de Wsnp doen, om faillissement te voorkomen.

   

  Heb je een vraag? Stel hem hier