Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Hoe gaan schuldeisers te werk?

Hoe werken schuldeisers en waarmee moet u rekening houden?

Als een rekening niet op tijd is betaald, stuurt de schuldeiser een aantal aanmaningen. Als u daar niet op tijd op reageert, kan de schuldeiser een incassobureau inschakelen. Een deurwaarder komt pas in beeld als er gerechtelijke middelen tot betaling nodig zijn.

Schuldeisers

Bij een betalingsachterstand zal een schuldeiser proberen de schuld bij u te innen. In eerste instantie stuurt hij een betalingsherinnering en een aanmaning. Dit is het beste moment om een betalingsregeling proberen af te spreken. Omdat de achterstand nog niet zo groot is, én omdat er nog geen extra (incasso)kosten boven op de schuld zijn gerekend.

Wat doet een incassobureau?

Een incassobureau is een bedrijf dat schulden int, in opdracht van een schuldeiser. Dit betekent dat het contact vanaf dan via het incassobureau loopt en niet meer rechtstreeks met de schuldeiser. Voor deze werkzaamheden brengt het incassobureau kosten in rekening. Deze kosten betaalt u bovenop de al bestaande schuld.

Wat doet een deurwaarder?

Een deurwaarder kan ook schulden innen in opdracht van een schuldeiser. Zijn mogelijkheden gaan echter verder dan een incassobureau. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld:

  • een dagvaarding uitbrengen
  • beslag leggen, bijvoorbeeld boedel- of loonbeslag
  • een woning ontruimen

Sommige schuldeisers kunnen beslag leggen zónder vonnis van de rechter: bijvoorbeeld, de gemeente, UWV, DUO, CJIB en de Belastingdienst. U krijgt dan geen dagvaarding, maar een dwangbevel.

Wat te doen met een brief?

Het is altijd verstandig te reageren op een brief van een incassobureau of een deurwaarder. Als u het niet eens bent met de rekening, omdat die al is betaald of omdat er nooit iets is besteld, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Neem in andere gevallen contact op met het incassobureau of de deurwaarder om een afbetalingsregeling af te spreken.

Extra kosten

Een incassobureau rekent incassokosten: een vast bedrag of een percentage van de schuld. Deze kosten komen voor uw rekening. De hoogte van deze incassokosten ligt niet wettelijk vast. Er zijn wel richtlijnen opgesteld: als richtlijn geldt een bedrag van 15% van de hoofdsom. Wilt u weten of de incassokosten juist berekend zijn, kijk dan op ConsuWijzer.nl: Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt! 

Buitengerechtelijke kosten zijn de kosten die de schuldeiser heeft als hij een incassobureau inschakelt. Hij mag deze aan u doorberekenen als dat in de overeenkomst staat of als het in zijn algemene voorwaarden staat beschreven. Op het moment dat de vordering naar het incassobureau wordt overgedragen, kunnen deze kosten bij het schuldbedrag worden opgeteld.
Daarnaast geldt dat het incassobureau niet apart nog administratie- of bureaukosten in rekening mag brengen. Deze kosten zijn immers al bij de buitengerechtelijke kosten inbegrepen. Ook mag het incassobureau geen voor-incassokosten berekenen. Dit zijn de kosten die de schuldeiser heeft gemaakt voordat hij het incassobureau inschakelde.

Vindt u de kosten onredelijk hoog? Stuur dan een brief naar het incassobureau waarin u bezwaar maakt tegen de incassokosten.

Voor de deurwaarder liggen de ambtelijke kosten vast, zoals de kosten voor het uitbrengen van dagvaardingen, het beslag leggen, en dergelijke. Voor de niet-ambtelijke werkzaamheden (zoals het innen van schulden) kan de deurwaarder zelf tarieven vaststellen.

Aan de slag